CLOSE

Santa Barbara Schedule

617 N Salsipuedes Street Santa Barbara, CA 93103
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
06:30 AM
Jiu-Jitsu
Jiu-Jitsu
Jiu-Jitsu
(no-gi)
09:00 AM
Wrestling
Jiu-Jitsu
Competition Class
10:00 AM
Rock Steady Boxing
Rock Steady Boxing
Rock Steady Boxing
Kickboxing
Kids Boxing + Kickboxing
(3-6) and (7-12)
11:00 AM
Boxing
12:00 PM
Jiu-Jitsu
Boxing
Jiu-Jitsu
(no-gi)
Kickboxing
Jiu-Jitsu
Boxing
Jiu-Jitsu
Kickboxing
Jiu-Jitsu
(no-gi)
Boxing
Jiu-Jitsu
04:00 PM
Kids Jiu-Jitsu
(3-6)
*45 Min
Teens Jiu-Jitsu
(13-17)
Kids Boxing + Kickboxing
(3-6) and (7-12)
Kids Jiu-Jitsu
(3-6) *45 min
Teens Jiu-Jitsu
(13-17) (no-gi)
Kids Boxing + Kickboxing
(3-6) and (7-12)
Kids Jiu-Jitsu Bully Prevention
(3-6) (no-gi)
*45 min
Teens Jiu-Jitsu
(13-17)
04:30 PM
Kids Jiu-Jitsu
(7-12)
*45 min
Kids Jiu-Jitsu
(7-12) *45 min
Kids Jiu-Jitsu Bully Prevention
(7-12) (no-gi)
*45 min
05:00 PM
Jiu-Jitsu Fundamentals
05:15 PM
Jiu-Jitsu
(no-gi)
Wrestling
Jiu-Jitsu
(no-gi)
05:30 PM
Boxing
Kickboxing
Bag Class
Kickboxing
Beginner Sparring
Kickboxing
Bag Class
Kickboxing
Sparring
Kickboxing
06:30 PM
Jiu-Jitsu
Jiu-Jitsu Fundamentals
Kickboxing
Sparring Drills
Kickboxing
Boxing
Bag Class
Jiu-Jitsu
Jiu-Jitsu Fundamentals
Boxing
Kickboxing
Boxing
Bag Class
Jiu-Jitsu
Open Mat (no-gi)